skip to main content

Neuadd y Pentref Nanhyfer, Nanhyfer

Neuadd y Pentref Nanhyfer, NanhyferNeuadd y Pentref Nanhyfer, Nanhyfer

Wedi ei leoli nepell o'r A487 rhwng Abergwaun ac Aberteifi, mae gan Nanhyfer hen hanes yn dyddio'n ôl i o leiaf y 5ed ganrif O.C. Mae'n adnabyddus am hen eglwys drawiadol ac mae wedi ei leoli ar hyd llwybr y pererinion i Dy Ddewi (roedd tair pererindod i Dy Ddewi yn cyfrif fel un daith i Rufain). Saif y gromlech fegalithaidd Pentre Ifan ychydig filltiroedd o'r pentref. Mae busnesau lleol yn cynnwys tafarn Y Trewern Arms, garej,ffermydd, gerddi masnachol, ystafell de a chaffi. Mae llwybr yn dilyn Afon Nyfer rhwng Nanhyfer a phentref cyfagos Felindre Farchog, ag y tu hwnt mae Bryngaer Castell Henllys sy'n dyddio o oes yr haearn ac sy'n atyniad i ymwelwyr. Mae afon Nyfer yn gartref i fywyd gwyllt megis y dyfrgi a'r crychydd, ac yn cynnig pysgota gwych. Mae busnesau lleol yn cynnwys tafarn Y Trewern Arms, garej,ffermydd, gerddi masnachol, ystafell de a chaffi. Mae llwybr yn dilyn Afon Nyfer rhwng Nanhyfer a phentref cyfagos Felindre Farchog, ag y tu hwnt mae Bryngaer Castell Henllys sy'n dyddio o oes yr haearn ac sy'n atyniad i ymwelwyr. Mae afon Nyfer yn gartref i fywyd gwyllt megis y dyfrgi a'r crychydd, ac yn cynnig pysgota gwych.


Dyma ennillwyr Clwb 100+ NYPN:


Mai 2012 1af £50 Mag Finlay 2il £30 Ron Rees 3ydd £20 Roger Williams


Gorffennaf 2012  1af Mr & Mrs Allison, Rhoshill,  2ail D Jones, Nanhyfer, 3ydd M Latimer, Llundain W3


Medi 2012 1af Mr J Denley, Felindre Farchog, 2ail Mr I Mascarenhas, Llundain DA8
3ydd Mrs V Jones Porth Tywyn


Tachwedd 2012: 1af Pat Williams, LLANELLI     2ail  Chris Sharples, BRYNBERIAN
3ydd Andy Burgess, TREFDRAETH


Rhagfyr 2012: 1af Tyrone Williams, TREFDRAETH   2ail Mike Coombes, NANHYFER     3ydd A&G Hayward, NANHYFER


Chwefror 2013: !af John Birch, Nanhyfer   2ail Souad Aharbil, Llundain   3ydd Eric Birch, Llundain


Ennillwyr y ras hwyaid a gynhaliwyd ar y 18ed o Awst oedd: 1af rhif 214 - Garry Taylor Trefdraeth, 2ail rhif 488 - Osian Thicket Abergwaun; y 5 yn y 3ydd safle oedd rhifau 244 - Betty Carey Nanhyfer, 545 - G Cafolla, 418 - David James Trefdraeth 130 - Peter Lewis Nanhyfer, 316 - Val Phillips, Trefdraeth.


Mehefin 2013:1af £50 Derek Walsh,  Llundain    2ail £30 Dai Jones, Nanhyfer    3ydd £20 Vicky Lewis, Nanhyfer


Gorffennaf 2013:1af £50 Gordon Coombes, Nanhyfer 2ail £30 Hugh Thomas, Trecwn 3ydd £20 Heulwen Hicks, Nanhyfer 


Medi 2013: 1af Tom Burgess, Surrey 2ail Vicky Lewis, Nanhyfer 3ydd Jo McConnell, Surrey


Tachwedd 2013: 1af £50 Jo & Leighton Davies, Nanhyfer  2ail £30 A & C Fells, Nanhyfer 3ydd £20 A & G Hayward, Nanhyfer


Rhagfyr 2013: 1af £100 Chris John, Aberdaugleddau  2ail £60 Martin Dore, Llundain 3ydd £40 Doris Davies, Nanhyfer


Chwefror 2014: 1af £50 Jason Walsh, Dartford, Caint   2ail £30 Tally Hughes, Abergwaun  3ydd £20 Jo a Leighton Davies, Nanhyfer


Mehefin 2014: 1af £50 Rhys Thomas, Trecwn; 2ail £30 Hyw and Heather Roberts, Nanhyfer; 3ydd £20 Marilyn Ennis, Nanhyfer

 

Gorffennaf 2014: 1af £50 Eric Birch, Llundain; 2ail £30 Peter Lloyd, Nanhyfer;3ydd £20 Mag Finlay, Llundain.

Medi 2014: 1af Dai Jones, Nanhyfer; 2ail Elizabeth Booth, Trewyddel; 3ydd Peter Robetrts, Nanhyfer


Tachwedd 2014: 1af £50 Pat Williams, Llanelli; 2ail Maureen Owen, Nanhyfer; 3ydd Jeremy & Jackie Collins, Nanhyfer


Rhagfyr 2014: 1af £100 Jo McConnell, Tadworth; 2ail £60 Mag Finlay, Llundain; 3ydd £40 Ann Davies, Trefdraeth


Chwefror 2015: 1af J&L Davies, Nanhyfer; 2ail G&A Hayward, Nanhyfer; 3ydd J&L Davies, Nanhyfer.


Mehefin 2015: 1af Tony Mascarenas, Caint; 2ail Mag Finlay, Llundain; 3ydd Olga Davies, Nanhyfer.


Awst 2015: 1af Jane Shakeshaft, Surrey; 2ail I & V Milles, Stevenage; 3ydd Tyrone Williams, Trefdraeth


Medi 2015: 1af Glenys Davies, Abergwaun; 2ail Jane Shakeshaft, Surrey; 3ydd Peter Lloyd, Nanhyfer


(Ennillwyr y ras hwyaid a gynhaliwyd ar y 18ed o Awst 2014 oedd:


1af £50 Bec Thomas Rhif 491
2ail £25 Andy Vaughan Rhif 259
£5 Saoirsie Howe Rhif 305
£5 Peter Davies Rhif 80
£5 Cynthia Fells Rhif 58
£5 Emma Powell Rhif 439
£5 Scarlet Robinson)


Tachwedd 2015: 1af £50 Heulwen Roberts Trefdraeth, 2ail £30 TW&P Thomas Trefdraeth, 3ydd £20 Y&E Williams Crymych.


Rhagfyr 2015: 1af £100 Gwawr Denley Felindre Farchog, 2ail £60 Kate Smith, 3ydd £40 J&L Davies Nanhyfer   


 Y Neuadd

Yn ddiweddar, mae Neuadd y Pentref wedi dathlu ei phen blwydd yn bump ar hugain; cyn hynny, 'roedd yn gwasanaethu'r gymuned fel ysgol. Mae'n cael ei gweld fel man cyfarfod allweddol, gyda pwyllgor cryf a gweithgarac yn croesawy pob math o weithgareddau ac achlysuron. Mae'r Neuadd sydd 'nawr wedi ei moderneiddio, wedi ei lleoli mewn un o'r llecynau mwyaf deniadol yng Ngorllewin Cymru - rhwng yr eglwys hynafol a'r afon. Cost Hurio Prif Neuadd Ystafell Bwyllgora Yr Eiddo'n Gyfan diwrnod llawn £36 £16 £52 hanner diwrnod £18 £8 £26 Mae telerau arbennig ar gael am geisiadu rheoliadd neu estyngedig. Mae celfi a llestri ar gael.


Nodweddion

Neuadd gyda llawr campau Ystafell Bwyllgora Cegin Fodern Mynedfa a thy bach ar gyfer yr anabl Buarth eang a chaeedig gyda gwyneb caled


Cyswllt

   Tel:

Beth Sy' 'Mlaen YnNeuadd y Pentref Nanhyfer, Nanhyfer

 

 Gallery

The Cross at Nevern Sketch of Nevern Hall

Location


Facilities

  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance
  • Ramp (up)Ramp (up)