skip to main content

Tŷ Ffowndri, Penfro

Tŷ Ffowndri, Penfro

Lleolir tref hanesyddol Penfro yn Ne Sir Benfro. Prif atyniadau’r dref yw’r castell ysblennydd yn y brif stryd wedi’i amgylchynu i raddau helaeth gan llyn y felin.Y Neuadd

Ffowndri oedd yr adeilad yn wreiddiol yn dyddio nôl i 1839. Prynwyd Tŷ’r Ffowndri yn 2007 gan Penfro 21C ac ers hynny fe’i ailwampiwyd. Fe’i defnyddir nawr gan amrywiaeth o grwpiau lleol, er enghraifft; grwpiau chwarae, dosbarthiadau dawnsio/cadw’n heini, cyrsiau hyfforddi a grwpiau celf a chrefft. Prisiau rhesymol – cynigir gostyngiadau i grwpiau gwirfoddol a chymunedol. I gael y manylion prisiau neu i hurio ein cyfleusterau, galwch ni ar 01646 680090 neu e-bostiwch foundryhouse@pembroke21c.org Er mwyn gwybod beth sydd ar y gweill yn Nhŷ’r Ffowndri ychwanegwch ni fel ffrind ar Facebook: chwiliwch Tŷ’r Ffowndri neu dilynwch ni ar Twitter: @pembroke21C I gael rhagor o wybodaeth am Penfro 21C, galwch heibio ein gwefan: www.pembroke21c.org


Nodweddion

Cyfleusterau ar gael i’w hurio: Dwy neuadd fawr ar gael y gellir eu hurio ar y cyd ar gyfer cymaint â 180 o bobl - delfrydol ar gyfer partïon plant. Mae hurio’r neuadd flaen yn cynnwys defnydd o gegin gyflawn heb gost ychwanegol. Llwyfan bychan ar gael pan mae’r neuadd ganol mewn defnydd. Ystafell gynadledda ar gyfer cymaint â 14 o bobl ar ddull ystafell fwrdd - delfrydol ar gyfer hyfforddiant/cyfarfodydd ac ati. Offer TG ar gael hefyd Gwres ymhob ystafell a cheir mynediad llawn i’r anabl yn ogystal â chyfleusterau iddyn nhw.


Cyswllt

Alison Jones   Tel:01646 680090  Email: reception@pembroke21c.org

Beth Sy' 'Mlaen YnTŷ Ffowndri, Penfro

 

 Gallery

Foundry House The John Allen Room (Front Hall) The Brian Griffiths Room (Middle Hall) The Mary Sigley Room (Conference Room)

Location


Facilities

  • ParkingParking
  • 1 Disabled Spaces1 Disabled Spaces
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Ramp (up)Ramp (up)