skip to main content

Neuadd Eglwys a Chymuned Uzmaston a Boulston, Uzmaston

Neuadd Eglwys a Chymuned Uzmaston a Boulston, UzmastonNeuadd Eglwys a Chymuned Uzmaston a Boulston, Uzmaston

Mae gymuned fechan wledig Uzmaston a Boulston yn ymestyn ar hyd lan ddeheuol afon Cleddau. Er yn y wlad mae ond milltir a hanner o ganol tref Hwlffordd. Mae'r rhinwedd yma o fod "allan o'r dre ond yn agos i'r dre" yn gwneud  yn le ddelfrydol i fyw ac i gwrdd lan.


Ail agorwyd y neuadd ar ol gwaith adnewyddu sylweddol ym Mawrth 2012. Mae gan y neuadd ei hun hanes diddorol; ar un adeg bu'n ysgol. Mae'r neuadd yn adnodd rhagorol i'r gymuned, boed yn lleol neu'n ehangach.


I'r dim am: • Dathliadau o bob math e.e. Bedydd, Pridoas, Penblwydd

 • Dosbarthiadau

 • Cyfarfodydd Buses/Seminarau

 • Cyfarfodydd Cyhoeddus

 • Te CynhebrwngY Neuadd

Mae yna le i 60 i eistedd ac mae'n bosib cael mwy.


Codir llog fesul sesiynau:bore/prynhawn/nos/dydd cyfan(3 sesiwn). Mae'r gost yn cynwys defnydd o'r gegin a'r toiledau.


£20 y sesiwn i drigolion Uzmaston a Boulston


£25 y sesiwn os nad ydych yn byw yn Uzmaston a Boulston


Bydd angen i logwyr darparu llieiniau eu hunain


Mae hawl yfed alcohol yn y neuadd ond does dim hawl i'w werthu.


Rhif cofrestredig elusen: XN87446


Nodweddion


 • Ystafell mawr sy'n olau ac agored

 • Ffenestri Ffrengig yn edrych i'r Dde

 • Derbynfa/lle i hongian cotiau

 • Gwres canolog 'dan y llawr'

 • Byrddau sy'n plygu i ffwrdd

 • Cadeiriau

 • Cegin newydd gyda rhewgell, ffwrn a hob, tecyliau

 • Ty bach addas i bawb

 • Mynedfa hawdd i'r neuadd a thu fewn i'r neuadd


Cyswllt

Mrs Phyllis Davies   Tel:01437 763687  Email: mdmt5455@hotmail.com

Beth Sy' 'Mlaen YnNeuadd Eglwys a Chymuned Uzmaston a Boulston, Uzmaston

 

 LocationDirections

Just over a mile from County Hall in Haverfordwest. Turn off for Uzmaston at Greens Roundabout. As you enter the village of Uzmaston the hall is on the right, just past the church and along a very short path from the roadside. If you’re feeling energetic you can walk along ‘The Frolic’ path from the TA HQ, along the river, through the field and church yard and into the village, right by the Hall! (Best wear some boots, it can be a bit muddy.)


Facilities

 • ParkingParking
 • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
 • WCWC
 • Accessible WCAccessible WC
 • Level EntranceLevel Entrance
 • Ramp (up)Ramp (up)
 • Ramp (down)Ramp (down)