skip to main content

Neuadd Goffffa Solfach, Solfach

Croeso i Solfach, gyda’i harbwr cysgodol, traethau tywodlyd, siopiau lliwgar, orielau, tafarnau, bwytai, a siawns i gerdded y mordir. Mae Solfach ym Mharc Cenedlaethol Penfro ac mae’r pentre yn llawn hanes. Heddiw mae’n ardal poblogaidd iawn â ymwelwyr.


Mae gan Solfach rhywbeth i bawb ac mae’r Neuadd Goffa, yng nghanol yr hanner uwch o’r pentref, yn cynnal cymysgedd o achlysuron cymdeithasol, y theatr a rai gymdeithasol.Y Neuadd

Yn wreiddiol mi oedd y Neuadd yn Capel Methodistaidd Wesley, a mi estynnodd cefn y neuadd ac mae yn awr yn coffeb dros y rhai a bu farw yn y dau Ryfel Byd. Mae’r cymuned yn perchen y Neuadd ac mae’n cael ei redeg gan y Pwyllgor Rheolaeth.


Mae yna ddigon o le yn y neuadd, ac mae’r adeilad yn offrymu amryw o chyfleusterau a tri adran ymwahanedig sydd yn addas ar gyfer partion, achlysuron, cyfarfodydd, priodasau, arddangosfaoedd, sioeau ffasiwn, ddawnsiau a theatr.


Mae’r Trwydded Adloniant Cyhoeddus yn caniatau hyd at 140 o bobl. Mae yna llwyfan ac ystafell gwisgo â chyfarpar arbennig. Mi all goleuadau a chyfarpar theatr cael eu llogi ar wahan.


Rhif Elusen: 524452


Ymwelwch â www.solvamemorialhall.co.uk


Nodweddion

Mae gan y Neuadd lwyfan addasadwy a chawod yn yr ystafell newid.


Mae chyfarpar theatr ar gael (taliad ar wahan).


Mae gwres yn cael ei roi gan gwresogyddion storio trydannol (yn cynnwysiadol yn y pris).


Mae gwresogyddion ar y wal yn cael eu rhedeg gan mesurydd bathyn.


Yn y gegin mae yna ddigon o tseini a gwydrau ar gyfer 140.


Mae’r electrig yn cael ei redeg trwy mesurydd bathyn.


Cyswllt

Tomos Waters   Tel:01437 721922  Email: bookings@solvamemorialhall.co.ukLocationDirections

From Haverfordwest on the A487 pass through the lower village, up the hill. As the road levels out look out for a small car park on the right. The Hall is opposite.


Facilities

  • ParkingParking
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC
  • Level EntranceLevel Entrance
  • Ramp (up)Ramp (up)
  • Ramp (down)Ramp (down)