skip to main content

Neuadd y Pentref Abercych, Abercych

Mae gan pentref Abercych hanes o waith troi pren. Mae’r pentref yn eistedd ar ochr y cwm ac yn edrych lawr at yr Afon Cych.Mae’r afon yn llifo mewn i’r Teifi ar ben y pentref dan y bont ble mae’r tair sir yn ymuno.Mae Abercych heddiw yn rhan o’r plwyf Manordeifi , un o sawl pentref bach yn yr ardal. Mae’r pentref yn agos i bentref enwog Cenarth , ac hefyd i’r trefi marchnad Aberteifi a Chastell Newydd Emlyn.Mae arfordir Ceredigion a Sir Benfro yn siwrne byr i deithio.Y Neuadd

Adeiladwyd y neuadd yn 1957.Tua deng mlynedd yn ol cafodd arian I godi’r estyniad , ac yn ddiweddar death rhodd loteri i wella’r hen gegin. Cafodd mwyafrif  o’r gwaith eu wneud gan gwirfoddolwyr yn defnyddio deunydd oddi wrth busnesau lleol.  Mae’n bosib cael 150 o bobl i eistedd yn y neuadd . Mae’n 58 troedfedd x28 troedfedd ( 17.7m x 8.6m )  . Dimensiwn I 12 person yw 13 troe dfedd x 12 troedfedd ( 4x3.7m ).Cost am ddefnyddio’r neuadd o 1.5.2013 yw £7.50 yr awr. £3 am yr ystafell fach. Mae’r gost yn cynnwys gwres a defnyddio’r gegin . Mae’r neuadd yn cael ei rhedeg gan pwyllgor bach o wirfoddelwyr. Os ydych eisiau cefnogi ni ymunwch a ni ar y Dydd Mawrth cyntaf o’r mis , yn y neuadd am 7y.h. Mae lle tu allan y neuadd fydde’n addas I gael bar be ciw ac yn y blaen.wefan : http://www.abercych.org


Nodweddion

Mynedfa/lle cotiau / cypyrddau/sinc.Neuadd.Cegin gyda hatch , oergell / wrn te /tegell / llestri /cyllyll a ffyrc ac yn y blaen.Ystafell bach nesaf at y gegin.Toiledau menywod a dynion ac hefyd toiled i’r anabl.


Cyswllt

Tink Rothwell   Tel:01239 639113LocationDirections

The hall (white building) is on the B4332 grid ref:-249 402.

From Newcastle Emlyn – as you come into Abercych go past The Nags Head, continue up the hill and follow the bend round to the left. The hall is on the left past the row of cottages. Only the roof is visable from the road.

From Boncath  - as you come into the village the hall is on the right just before the last  row of cottages before the road bends sharply downhill.

Car parking at road level above the hall.


Facilities

  • ParkingParking
  • 10 Disabled Spaces10 Disabled Spaces
  • Wheelchair Access to frontWheelchair Access to front
  • WCWC
  • Accessible WCAccessible WC