Neuadd y Pentref Nanhyfer, Nanhyfer

Neuadd y Pentref Nanhyfer, Nanhyfer

Wedi ei leoli nepell o’r A487 rhwng Abergwaun ac Aberteifi, mae gan Nanhyfer hen hanes yn dyddio’n ôl i o leiaf y 5ed ganrif O.C. Mae’n adnabyddus am hen eglwys drawiadol ac mae wedi ei leoli ar hyd llwybr y pererinion i Dy Ddewi (roedd tair pererindod i Dy Ddewi yn cyfrif fel un daith i Rufain). Saif y gromlech fegalithaidd Pentre Ifan ychydig filltiroedd o’r pentref. Mae busnesau lleol yn cynnwys tafarn Y Trewern Arms, garej,ffermydd, gerddi masnachol, ystafell de a chaffi. Mae llwybr yn dilyn Afon Nyfer rhwng Nanhyfer a phentref cyfagos Felindre Farchog, ag y tu hwnt mae Bryngaer Castell Henllys sy’n dyddio o oes yr haearn ac sy’n atyniad i ymwelwyr. Mae afon Nyfer yn gartref i fywyd gwyllt megis y dyfrgi a’r crychydd, ac yn cynnig pysgota gwych. Mae busnesau lleol yn cynnwys tafarn Y Trewern Arms, garej,ffermydd, gerddi masnachol, ystafell de a chaffi. Mae llwybr yn dilyn Afon Nyfer rhwng Nanhyfer a phentref cyfagos Felindre Farchog, ag y tu hwnt mae Bryngaer Castell Henllys sy’n dyddio o oes yr haearn ac sy’n atyniad i ymwelwyr. Mae afon Nyfer yn gartref i fywyd gwyllt megis y dyfrgi a’r crychydd, ac yn cynnig pysgota gwych.

Y Neuadd

Yn ddiweddar, mae Neuadd y Pentref wedi dathlu ei phen blwydd yn bump ar hugain; cyn hynny, ‘roedd yn gwasanaethu’r gymuned fel ysgol. Mae’n cael ei gweld fel man cyfarfod allweddol, gyda pwyllgor cryf a gweithgarac yn croesawy pob math o weithgareddau ac achlysuron. Mae’r Neuadd sydd ‘nawr wedi ei moderneiddio, wedi ei lleoli mewn un o’r llecynau mwyaf deniadol yng Ngorllewin Cymru – rhwng yr eglwys hynafol a’r afon.

Nodweddion

Neuadd gyda llawr campau Ystafell Bwyllgora Cegin Fodern Mynedfa a thy bach ar gyfer yr anabl Buarth eang a chaeedig gyda gwyneb caled

HygyrchHygyrch i gadair olwyn i'r blaen
ToiledauToiledau
ToiledToiled hygyrch i gadeiriau olwyn
MynedfaMynedfa gwastad i'r adeilad
RampRamp i fyny i'r adeilad