Mae Sir Benfro’n lle arbennig. Rhwng y mynyddoedd yng ngogledd y sir a’r traethau yn y de mae llawer o leoedd bendigedig i ymweld.

Mae’r wefan hon wedi cael ei chreu i ddarparu gwybodaeth am y neuaddau yn Sir Benfro