Neuadd Pentref Llanddewi Efelffre, Llanddewi Efelffre

Neuadd Pentref Llanddewi Efelffre, Llanddewi Efelffre

Enw’r pentre: Llanddewi Efelffre (Eglwys Dewi Sant) Efelffre: Ardal sy’nn cynnwys plwyfi Llanbedr Efelffre a Chrinow. area covering neighbouring parishes of Lampeter Velfrey and Crinow. Ffin Llanddewi Efelffre yw’r afonydd Marlais, Taf, Deulan; a’r A478 trwy Penblewin. Lleolir yn nwyrain Sir Benfro ar ffin Sir Gaerfyrddin. Mae safleoedd hanesyddol yn cynnwys caerau o’r Oes Haearn. Cynhelir gwasanaethau yn Eglwys Dewi Sant a Chapeli Bethel a Ffynnon. Adnebyddir yr ardal ar hyd y A40 hefyd fel y ‘Commercial’. Cymuned gwledig prysur.

Y Neuadd

Adeiladwyd y neuadd yn y 1950au cynnar. Gellir eistedd 150 mewn rhesi neu 80 wrth byrddau.
Rhif Elusen Gofrestredig: 507269

Cysylltu รข

Anne Davies, 01834 860188

Nodweddion

Llwyfan symudol, hyblig. Cegin wedi’i adnewyddu’n ddiweddar. Gwresogyddion is-goch. Ystafell pwyllgora.

ParcioParcio ar gael
ParcioParcio anabl ar gael
HygyrchHygyrch i gadair olwyn i'r blaen
ToiledauToiledau
ToiledToiled hygyrch i gadeiriau olwyn
MynedfaMynedfa gwastad i'r adeilad