Neuadd Eglwys a Chymuned Uzmaston a Boulston, Uzmaston

Neuadd Eglwys a Chymuned Uzmaston a Boulston, Uzmaston

Mae gymuned fechan wledig Uzmaston a Boulston yn ymestyn ar hyd lan ddeheuol afon Cleddau. Er yn y wlad mae ond milltir a hanner o ganol tref Hwlffordd. Mae’r rhinwedd yma o fod “allan o’r dre ond yn agos i’r dre” yn gwneud  yn le ddelfrydol i fyw ac i gwrdd lan.

Ail agorwyd y neuadd ar ol gwaith adnewyddu sylweddol ym Mawrth 2012. Mae gan y neuadd ei hun hanes diddorol; ar un adeg bu’n ysgol. Mae’r neuadd yn adnodd rhagorol i’r gymuned, boed yn lleol neu’n ehangach.

I’r dim am:

  • Dathliadau o bob math e.e. Bedydd, Pridoas, Penblwydd
  • Dosbarthiadau
  • Cyfarfodydd Buses/Seminarau
  • Cyfarfodydd Cyhoeddus
  • Te Cynhebrwng

Y Neuadd

Mae yna le i 60 i eistedd ac mae’n bosib cael mwy.

Codir llog fesul sesiynau: bore/prynhawn/nos/dydd cyfan(3 sesiwn). Mae’r gost yn cynwys defnydd o’r gegin a’r toiledau.

Bydd angen i logwyr darparu llieiniau eu hunain

Mae hawl yfed alcohol yn y neuadd ond does dim hawl i’w werthu.

Rhif cofrestredig elusen: XN87446

Nodweddion

  • Ystafell mawr sy’n olau ac agored
  • Ffenestri Ffrengig yn edrych i’r Dde
  • Derbynfa/lle i hongian cotiau
  • Gwres canolog ‘dan y llawr’
  • Byrddau sy’n plygu i ffwrdd
  • Cadeiriau
  • Cegin newydd gyda rhewgell, ffwrn a hob, tecyliau
  • Ty bach addas i bawb
  • Mynedfa hawdd i’r neuadd a thu fewn i’r neuadd

ParcioParcio ar gael

HygyrchHygyrch i gadair olwyn i'r blaen
ToiledauToiledau

ToiledToiled hygyrch i gadeiriau olwyn
MynedfaMynedfa gwastad i'r adeilad

RampRamp i fyny i'r adeilad
RampRamp i lawr i'r adeilad